Privacy statement

Dit privacystatement is opgesteld om te laten zien dat de Hanze Media Groep uw privacy hoog in het vaandel heeft. Het heeft betrekking op alle websites van de Hanze Media Groep. De Hanze Media Groep is exploitant van de sites Vacant.nl , techniekvacaturenbank.nl , Bouwvacatures.nl , GameCareers.nl en Officevacatures.nl. Op deze sites worden werkgevers en werknemers de mogelijkheid geboden om met elkaar in contact te komen door het plaatsen van CV's en vacatures.

De Hanze Media Groep wil werken op basis van vertrouwen. Met dit vertrouwen willen wij u helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Om dit zoeken zo gemakkelijk mogelijk te maken moeten wij gegevens verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens zonder uw privacy in gevaar te brengen en gebruiken deze informatie alleen voor de in deze privacystatement aangegeven doeleinden.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of over uw privacy in deze, neemt u dan contact op via info@Officevacatures.nl 

Opgeslagen informatie
Om u beter van dienst te kunnen zijn slaat de Hanze Media Groep informatie op. Als u zich inschrijft op Officevacatures verwerkt de Hanze Media Groep de door u ingevoerde gegevens (zoals NAW - gegevens) evenals de gegevens die uw CV (zoals opleiding) bevat.

De opgeslagen informatie wordt, indien u dit wenst op de sites geplaatst en zo toegankelijk voor werkgevers en / of intermediairs die de sites bezoeken op zoek naar geschikt personeel. Door het ter beschikking stellen van de door u opgegeven informatie stellen wij deze werkgevers en / of intermediairs in staat om te kijken of zij een geschikte baan voor u hebben en of zij contact met u kunnen opnemen. De Hanze Media Groep is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wetgeving door werkgevers en / of intermediairs.
 
Uw informatie wordt niet voor derden toegankelijk gemaakt, zonder uw toestemming, indien de Hanze Media Groep daar wettelijk toe verplicht is.

Rechten en verantwoordelijkheden
U heeft uiteraard het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Tevens kan u deze persoonlijk wijzigen. Als u informatie wilt over uw opgeslagen gegevens kan u deze aanvragen via info@Officevacatures.nl . U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens te verwijderen.

De Hanze Media Groep heeft zonder nadere kennisgeving het recht om uw gegevens gedeeltelijk of geheel te verwijderen.  U heeft geen recht om het opnemen van uw gegevens in onze database te eisen.

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de teksten en informatie die u aan ons verstrekt. Deze informatie mag niet in strijd zijn met welke wetgeving dan ook, bijvoorbeeld de discriminatiewetgeving.  U vrijwaart de Hanze Media Groep van elke claim en vordering aan ons adres doordat informatie die u aan ons verstrekt heeft, onrechtmatig is.


Veiligheid en bescherming gegevens
De Hanze Media Groep doet er op technisch gebied en binnen de eigen organisatie alles aan om uw veiligheid en privacy te garanderen.

Links
De websites van de Hanze Media Groep bevatten links naar andere sites. De Hanze Media Groep is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud noch de privacy praktijken van deze sites. Als u een van deze sites bezoekt adviseren wij u om het privacy statement van deze site door te nemen.

In geval van wijziging van bovenstaande privacy verklaring vindt u de meest recente versie op deze pagina. Wilt u meer informatie over deze privacy statement of over een van de websites van de Hanze Media Groep neemt u dan contact op via info@Officevacatures.nl .